Soldaat milicien P

Soldaat milicien P

In het najaar van 2014 biedt Toneelkring De Sparren een theaterwandeling aan waarin je wordt rondgeleid langs gevoelens en emoties die gepaard gaan met oorlog in ’t algemeen en met WO I in ’t bijzonder.


Vijf verschillende regisseurs brengen op verschillende locaties elk hun visie op het centrale thema. Elke regisseur heeft de beschikking over een aantal acteurs waarmee hij / zij aan de slag gaat. De locaties zijn alle gesitueerd rond de O.L.Vrouwekerk in Kalmthout en onder begeleiding word je van de ene naar de andere locatie geleid. In willekeurige volgorde maak je ondermeer kennis met het leven in de loopgraven, met gemis, onzekerheid en verdriet aan het thuisfront en met het amusement en de ontspanning achter het front.

Ruggengraat van het geheel is het verhaal van Soldaat Milicien P. die bij het begin van de Groote Oorlog onder de wapens wordt geroepen. En die uiteindelijk net als zovele anderen terechtkomt aan het IJzerfront.

Acteurs en medewerkers