Melk, thee en liefde

Melk, thee en liefde

Deze opvoering biedt de gelegenheid een stuk te brengen dat een grotere inspanning vraagt. Het brengt immers de gedachten en droombeelden van Mercedes, het hoofdpersonage. Geheimzinnige figuren als Norton, Mr en Mevr. Brazwell, de spiritisten Paula, Lucy, Dolly en Archibald, de echtgenoot Laurence met zijn lieftallige typiste Rachel, Tonny en het huispersoneel Anna, Rose en Henk zullen dit moeilijk te omschrijven gegeven naar best vermogen vertolken.

Acteurs en medewerkers