Zachtjes met de deuren

Zachtjes met de deuren

We volgen het dagelijkse wel en wee van een burgergezin uit Parijs. De strenge vader die toch beminnelijk blijft, de oudste dochter die aast op een filmrol, de jongste met groeiproblemen en de zoon die wijs is als een volwassene, maar verliefd als een puber. Dit alles onder het toeziende oog van de moeder die alles en iedereen probeert te begrijpen en te volgen.

Acteurs en medewerkers