De fatale datum

De fatale datum

Harold Parker is de enige overgebleven bloedverwant van de onlangs overleden Richard Parker, een zonderling, die zijn rijkdommen in Amerika vergaard heeft, doch zijn laatste levensjaren in Engeland, zijn geboorteland, wenste te slijten. Hij kocht voor dit doel het oude afgelegen landgoed "Drinmere Hall" en op deze plaats blies hij in tegenwoordigheid van zijn uit Amerika meegekomen uitheemse bedienden, een negerin-huishoudster en een Chinese butler, zijn laatste adem uit. Zijn laatste wilsbeschikking is al even zonderling als zijn eigenaardig leven was. Precies (op de klok af) één maand na zijn overlijden moet te zijnen huize om vijf over half elf in de avond zijn testament worden bekend gemaakt en het is ongeveer op dit tijdstip dat het stuk een aanvang neemt.

Zijn achterneef Harold Parker is als universeel erfgenaam opgeroepen op deze avond te verschijnen, doch alvorens Harold met zijn nog jonge vrouw zich over de bezittingen van wijlen oom Richard kan ontfermen, beleven zij een nachtelijk avontuur dat hen nog lang zal heugen.

Acteurs en medewerkers

Klik op de foto's om te vergroten
De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum De fatale datum