Toneelkring De Sparren

Clement Guillaume

  • Kruisweg (maart 1970)
    Rol: Hogepriester 2